Foreningen presenterer seg: Münster 10.september 2002, klokka 19.00: 18 medlemmer stifter vennskapsforeningen Münster-Kristiansand e.V. og under-skriver statuttene for foreningen. Det har eksistert et vennskapsforhold mellom de to byene siden 1967, og Kristiansand fikk allerede i 1966 Europaprisen for sin innsats når det gjaldt nært samarbeid med de andre landene iEuropa. Det var dessuten Kristiansand som tok det første offisielle initiativet til et framtidig partnerskap mellom byene våre.


Vennskapet og sammarbeidet mellom byene har intill nå blitt realisert på følgende områder: Tallrike utvekslingsavtaler mellom skoler, foreninger og en rekke institusjoner, som f.eks. bridgeklubber, campingklubber, folkedansgrupper, idrettsklubber, høyeskoler, forvaltning og bystyre.


Det hersker ikke bare stor interesse og konsentrasjon om disse aktivitetene, men også for å utbygge dem. Derfor har den nystiftede foreningen følgende målsetninger:

1. Partnerskapet mellom Münster og Kristiansand skal pleies og utvikles.
2. Møter mellom mennesker, foreninger og andre organisasjoner fra begge byene  skal støttes. Til disse regnes besøksreiser, utveksling, hospitering,        

    praktika  og  lignende tiltak.
3. Foreningen vil understøtte samarbeidet mellom byene på områdene kultur, kunst og utdanning,fritid og sport,og andre deler av sosialt,vitenskapelig og 

    politisk liv.

Samarbeidet beror først og fremst på innsats og engasjement blant innbyggerne, og derfor har foreningen satset på en rekke prosjekter for å kunne nå sine mål:

 

1. Fotoutstillingen i forbindelse med 35-års-jubileet i 2002 i Münster Stadthaus I
2. Felles aktiviteter i 2003, året for funksjonshemmede.
3. Planlegging av en utstilling i Kristiansand
4. Installasjon av en internetadresse med mulighet for diskusjon og dokumentasjon,
    med informasjon om byen Kristiansand.
5. Formidling av norsk litteratur i Münster
6. Planlegging av en reise til Kristiansand
7. En oversikt over alle vennskapskontakter byene har hatt intill nå

 

Vi gleder oss over alle som interesserer seg for aktivitetene til den foreningen, og som aktivt
vil delta i videre utvikling av disse. Hjertelig velkommen til våre tilstelninger.